W dniu 7 listopada 2019 r., w Miejskim Domu Kultury w Rudniku nad Sanem, odbył się IX Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej, Żołnierskiej i Harcerskiej Placówek Kształcenia Specjalnego „Na ojczystym szlaku… - Rudnik 2019”.

Na festiwal przybył Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz komendant Szczepu „Puszcza” nr 10 im. ppłk Waleriana Młyńca w Rudniku nad Sanem dh hm Anna Korasiewicz.

W rywalizacji wzięło udział 106 uczestników z 21 placówek kształcenia specjalnego, w większości należących do drużyn harcerskich skupionych w „Nieprzetartym Szlaku” Związku Harcerstwa Polskiego z 3 województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego:

Zdobywcą pierwszego miejsca został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Drugie miejsce zajął SOSW w Strzyżowie, natomiast trzecie wywalczył SOSW im. Jana Pawła II w Leżajsku. Ponadto jury przyznało 9 wyróżnień. 

Nagrodę specjalną w festiwalu otrzymał Franciszek Powęska - Żak z SOSW w Rudniku nad Sanem.

Gościnnie w ramach integracji wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli prezentując utwory pt. „Piechota” i „Białe róże” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach śpiewając wiązankę 7 piosenek patriotycznych.

Festiwal został objęty Patronatem Honorowym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.