Finał VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, który miał miejsce 25 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Jeżowem, przyniósł największe sukcesy młodym twórcom z Rzeszowa i Stalowej Woli.

Kategorię poezji zdominowały uczennice Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, aczkolwiek I nagroda przypadła Zuzannie Irzyk z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Dwie równorzędne II nagrody otrzymały Małgorzata Sobkiewicz i Aleksandra Walkowicz, zaś nagrodę III – Kinga Panek. Wszystkie są uczennicami stalowowolskiego gimnazjum.

W kategorii prozy I nagrodę zdobył uczeń Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie – Radosław Bogusz. Uczennice tego Gimnazjum zdobyły także dwa inne znaczące laury: Kinga Wais nagrodę drugą, zaś Maria Trybus trzecią. Nagroda druga przypadła także Joannie Warchoł z Zespołu Szkół w Nowosielcu, zaś trzecia – Bartoszowi Konopelskiemu z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pysznicy.

Kolejnej edycji Konkursu patronowali: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Niżański Robert Bednarz, kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli i Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.

Wśród specjalnych gości VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej znaleźli się przedstawiciele instytucji patronujących konkursowi: Maria Gugała-Chmiel, reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch, Starosta Niżański Robert Bednarz i dyrektor Gminnego Centrum Kultury – Zbigniew Bednarz. Media reprezentowała redaktor Iwona Piętak z Radia Rzeszów.

Ważnym punktem programu finału VI edycji Konkursu była promocja almanachu „Pomiędzy wersami świata”, wydanego w dużej mierze z inspiracji Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i sfinansowanego przez Powiat Niżański.

Prowadzący imprezę Ryszard Mścisz był autorem opracowania i składu almanachu, który nie tylko pokazuje historię konkursu, ale przede wszystkim zawiera teksty wszystkich laureatów nagród głównych w kategorii poezji i prozy.

Starosta Niżański Robert Bednarz, który wraz z Małgorzatą Żurecką wspierał Ryszarda Mścisza w opowieści o historii powstania książki, stwierdził, iż cieszy się ona wielkim powodzeniem wśród młodzieży szkolnej, do której już trafiła.

Przewodnicząca jury Konkursu, Małgorzata Żurecka, ciekawie podsumowała tegoroczną edycję, mówiła o ważnej roli Konkursu „Gdy słowa dojrzewają”, poinformowała także o nagrodzie za promowanie twórczości młodzieży, jaką Zarząd Oddziału ZLP przyznał Ryszardowi Mściszowi.

Kulminacyjnym punktem uroczystości finałowej było odczytanie protokołu i wręczenie nagród. Nagrody wręczali goście honorowi – patroni Konkursu oraz jego jurorzy.

Wielkim tryumfatorem tej edycji Konkursu okazało się Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie, którego uczniowie otrzymali łącznie aż 10 konkursowych nagród, 6 nagród przypadło uczennicom Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, a 3 gimnazjalistom z Bojanowa.

Specjalne dyplomy i nagrody książkowe (zbiór recenzji Ryszarda Mścisza „Czytanie nieobojętne” i wybraną pozycję książkową rzeszowskiej „Frazy” bądź Uniwersytetu Rzeszowskiego) otrzymali także opiekunowie laureatów. Spośród nich szczególnymi sukcesami mogły się pochwalić Monika Dulińska (6. laureatów) i Joanna Markowska (4. laureatów) z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Zofia Wlazło z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli (4. laureatów).

Nagrodzenie tak dużej ilości osób wiązało się ze sporymi wydatkami, funduszami, które należało pozyskać. Środki finansowe pochodziły od Powiatu Niżańskiego i anonimowego sponsora – pozyskanego przez jedną z jurorek i dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem.

Ostatnie akcenty finału VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej w Jeżowem to sesje zdjęciowe, poczęstunek dla laureatów i wywiady dla Radia Rzeszów.

Obecny, VI już Finał konkursu, który spełnia niezwykle ważną rolę dla promowania twórczości literackiej i wspierania talentów twórczych młodzieży, był to bardzo udany.

Wszyscy jego uczestnicy wyrażali swoje uznanie i pochlebnie wypowiadali się o zorganizowanej imprezie, jej roli oraz coraz bogatszej tradycji.