W dniu 20 czerwca 2016 r. Starosta Niżański Robert Bednarz uczestniczył w uroczystości nadania

...

W dniach 7-8 listopada 2016 r w Wiedniu odbyło się międzynarodowe seminarium dyskusyjne poświęcone kwestiom

...

Rajd odbędzie się 3 maja 2017 roku. Start o godzinie 14:00 w okolicy Parku w Jeżowem. 
Patronat nad
...

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku: Edyta Kolano i Dawid Cichoń

...