W dniu 20 czerwca 2016 r. Starosta Niżański Robert Bednarz uczestniczył w uroczystości nadania

...

W dniach 7-8 listopada 2016 r w Wiedniu odbyło się międzynarodowe seminarium dyskusyjne poświęcone kwestiom

...

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku: Edyta Kolano i Dawid Cichoń

...

W sobotę, 11 lutego 2017 r., podczas Balu Mistrzów Sportu, który odbył się  w „Dworze Galicja” w Rzeczycy

...